PERSONDATA POLITIK

TIL VIRTU TRAVELS GÆSTER, KUNDER & VENNER

Virtu Travel er et rejsebureau, som udbyder cykelrejser til bl.a. Italien, Frankrig og Spanien.

Formålet med Virtu Travels persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

1. Ejerskab og databehandling – hvordan kontakter du os?

Dataindehaver på alle indsamlede data er, Virtu Travel ApS, Lautruphøj 5, 2750 Ballerup, CVR-nr. 37170208, Tlf: 88 88 82 19, info@virtucycling.com.

Databehandler på vegne af Virtu Travel ApS er Loyalitetsbureauet, Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N Tel. 87 300 333, kontakt@loyalitetsbureauet.dk

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at at kontakte os. Det kan ske på e-mailadresse travel@virtucycling.com, på telefon 88 88 82 19 eller pr. brev til ovennævnte adresse.

2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Der er nedenfor redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

2.1 Levering af vores ydelse
Gennemførelse af vores kontraktforhold med vores kunder forudsætter behandling af personoplysninger, herunder en række almindelige kundeoplysninger såsom identifikationsoplysninger f.eks. navn, adresse, e-mail, fødselsdata, pasnummer, firmanavn mv. samt øvrige nødvendige personoplysninger med henblik på gennemførelse af kontraktforholdet.

I forbindelse med gennemførelse af kontraktforholdet kan det også være hensigtsmæssigt at behandle følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om allergier, medicinske behov og kostbehov mv.
Vi behandler de nødvendige personoplysninger med henblik på gennemførelse af kontraktforholdet med vores kunder, herunder med følgende formål:

• Kunne identificere og servicere dig som kunde hos Virtu Travel
• Behandling af dit køb og levering af ydelse
• Bestilling af rejser, som bl.a. inkluderer hotel, fly, cykeltransport mv.
• Betalingsoplysninger, når du bestiller en rejse

Vi behandler dine almindlige personoplysninger på baggrund af Art. 6, stk. 1, litra b (GDPR), med henblik på opfyldelse af en kontrakt. Hvis kunden er en juridisk person, vil vi tillige behandle personoplysninger om kontaktpersoner hos kunden efter Art. 6, stk.1, litra f (GDPR) med henblik på vores legitime interesse i gennemførelse af forretningsforholdet.

Vi kan desuden behandle dine almindelige personoplysninger for at overholde retslige forpligtelser, som vi er underlagte jf. Art. 6, stk. 1, litra c (GDPR)

Vores retsgrundlag for at behandle følsomme helbredsoplysninger er et samtykke fra dig efter Art. 7 og Art. 9, stk. 2, litra a (GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men du skal være opmærksom på, at det ikke vedrører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.


2.2 Markedsføring/nyhedsbreve

Vi behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig via f.eks. nyhedsbreve.

Vores behandling i den henseende sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er vores markedsføringsinteresse.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, gemmer vi de nødvendige personoplysninger, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

3. Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?
Vi videregiver generelt ikke personoplysninger til tredjemand. Dog vil det være nødvendigt at overlade personoplysninger til tredjemand i forbindelse med opfyldelse af vores kontraktforhold, herunder til leverandører af bl.a. hotelophold, transport og cykelarrangører.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Hoteller inden for EU
• Flyselskaber
• Leverandør af cykeltransport
• Arrangører af cykelløb

Herudover kan oplysningerne overlades til eksterne leverandører/databehandlere, som bistår Virtu Travel med drift af virksomheden. Endvidere kan dine oplysninger blive overført til modtagere uden for Virtu Travel, herunder tilknyttede selskaber i Virtu-koncernen samt private og offentlige myndigheder i henhold til en retlig forpligtelse, som vi er underlagt

4. Hvornår sletter vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

I almindlighed gemmes oplysninger, indsamlet som led i et forretningsforhold, som minimum i en relevant periode efter ophøret af det pågældende forretningsforhold afhængigt af typen af oplysninger. Hvis oplysninger gemmes af hensyn til en retslig forpligtelse eller af andre legitime forhold kan opbevaringsperioden være længere eller kortere.

 

5. Hvornår sletter vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

I almindlighed gemmes oplysninger, indsamlet som led i et forretningsforhold, som minimum i en relevant periode efter ophøret af det pågældende forretningsforhold afhængigt af typen af oplysninger. Hvis oplysninger gemmes af hensyn til en retslig forpligtelse eller af andre legitime forhold kan opbevaringsperioden være længere eller kortere.

6. Sociale medier
Vi bruger sociale medier og vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn mv., som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger, eftersom vi ikke påtager os ansvar eller forpligtelser for disse tjenester eller funktioner.

 

7. Hvad er dine rettigheder?

Du har altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen er sket til, og hvad formålet er.

 

Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidliere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Dette kan gøres ved at kontakte os på e-mail travel@virtucycling.com . Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelses-lovgivning.

Du kan lære mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Vil du klage?
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Virtu Travel på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

9. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den. 25. maj 2018.