REJSEBETINGELSER

Coronavirus Covid-19

VIRTU TRAVEL forholder sig til Udenrigsministeriets anbefalinger. Vi opfordrer alle kunder til at holde sig opdateret – Se Udenrigsministeriets vejledning her:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Alle VIRTU TRAVEL deltagere kontaktes såfremt der opstår en ny situation omkring afholdelse. Yderligere kan vi henvise til vores generelle rejsebetingelser her på siden.

Har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på travel@virtucycling.com og/eller 88 88 82 19.

 

TILMELDING OG BETALING

TILMELDING

En mundtlig eller skriftlig accept af et tilsendt tilbud fra Virtu Travel betragtes som bindende, og dette kan herefter ikke annulleres. Rejsen er ligeledes bindende, så snart Virtu Travel har modtaget det aftalte depositum, kan dette herefter ikke refunderes.

Onlinebestilling, hvor betaling sker straks efter, betragtes ligeledes som bindende uden refusion.

Depositummet oplyses ved bestilling og varierer efter rejsens totalpris.

OBS: Hvis Virtu Travel straks efter kundens accept forhindres i at levere den pågældende rejse, forbeholder Virtu Travel sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles kunden straks efter accept af tilbud senest 24 timer efter.

OPKRÆVNING AF RESTBELØB

Restbeløb skal være Virtu Travel i hænde, senest på den aftalte dato, ved rejseaftalens indgåelse. Indbetales restbeløbet ikke rettidigt, kan Virtu Travel betragte rejsen som afbestilt af kunden.

 

KUNDENS FORPLIGTELSER

DOKUMENTER

Det er den rejsendes egen forpligtigelse at medbringe gyldigt pas samt at kontrollere at samtlige oplysninger i rejsedokumenter samt anden personinformation i forbindelse med rejsen, er i overensstemmelse og korrekte. I tilfælde, hvor personoplysninger ikke er korrekte, hæfter den rejsende selv for eventuel erstatning.

Det er desuden den rejsendes ansvar at holde sig underrettet om eventuelle ændringer ift. rejsetidspunkter og anden rejseinformation.

BAGAGEANSVAR

Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagagen bliver tjeket ind i lufthavnen. Evt. beskadiget bagage erstattes ikke. Evt. beskadiget cykel  under transporten samt cykel- eller personskade under selve rejsen erstattes ikke af Virtu Travel. Ej heller tyveri af cykler, eller andre ejendele erstattes af Virtu Travel. Der henvises i alle tilfælde til eget forsikringsselskab.

Ved indgået aftale om cykeltransport, dækker Virtu Travel total erstatning ved tyveri og ulyyke. Transportskader såsom ridser o.l. dækkes af kundens private forsikring og ikke af Virtu Travel.

FORSIKRING

Der er i totalprisen ikke inkluderet afbestillings- og rejseforsikring. Dette kan tegnes selv af den rejsende. (Vær’ opmærksom på, at der kan være rejseforsikringen inkluderet i kreditkortsaftaler med pengeinstitut eller i egen forsikring.)

 Den rejsende har desuden, til en hver tid under rejsen, pligt til at optræde således, at andre rejsende ikke føler sig generet. 

AFBESTILLING, FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

AFBESTILLING

Melder rejsedeltageren afbud efter datoen for overførsel af restbeløbet, forbeholder Virtu Travel sig retten til at beholde eller indkræve rejsens totalpris.

FORTRYDELSESRET

Ved køb på www.virtutravel.com er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2; ”§ 9 Stk. 2. De oplysninger, der er omfattet af § 8, stk. 1, udgør en integreret del af aftalen og må kun ændres, hvis det udtrykkeligt er aftalt mellem parterne”

REKLAMATIONER

Evt. reklamationer under rejse, skal straks fremsættes overfor Virtu Travel personale på rejsen, således at Virtu Travel straks kan søge at udbedre forholdet. Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være Virtu Travel i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.

 

ÆNDRINGER OG AFLYSNING

Virtu Travel forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation.

Virtu Travel optræder som agent for luftfartsselskaber, hvorfor Luftfartsselskaberne har det direkte og fulde ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Virtu Travel forbeholder sig ligeledes retten til at aflyse rejsen, hvis der ikke opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Ved aflysning vil der omgående, og senest 40 dage før afrejsen, blive givet skriftlig besked herom samt fuld tilbagebetaling af indbetalt rejsebeløb.

Ved Force Majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, naturkatastrofer, epidemier, økonomiske krak m.v., der forhindrer den planlagte rejse, forbeholder Virtu Travel sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne. Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, er det rejsedeltagerens ansvar at dække uforudsete udgifter, såsom ophold, hjemtransport m.v.

 

REJSEGARANTIFONDEN

Virtu Travel er medlem af rejsegarantifonden nr. 2645, som blandt andet dækker den rejsende ved konkurs.