Stelvio 2020, fly
 
 

{{ addon.description }}

Oplysninger på alle rejsende i selskabet

{{i}}. person

Som det står i pas

Her kan du skrive ekstra information omkring personen

Hvis der skulle opstå et nødstilfælde har vi brug for et telefonnummer på en pårørende.

{{ addon.description }}

Mange tak for din tilmelding. Du vil indenfor et par minutter modtage en bekræftelse på din email-adresse. Dobbelttjek venligst informationerne, og giv besked hvis noget ikke stemmer.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestillingsoversigt

Beskrivelse Samlet
Total DKK {{ formatNumber(total) }}
- heraf moms DKK {{ formatNumber(vat) }}


Depositum opkræves ved
klik på "Bestil rejse"


DKK {{ formatNumber(deposit) }}
{{ line.quantity }} x {{ line.text }} (DKK {{ formatNumber(line.price) }}) DKK {{ formatNumber(line.price*line.quantity) }}

Jeg har læst og accepterer rejsebetingelserne fra VIRTU TRAVEL..

Når vi modtager din tilmelding, vil du automatisk have betalt dit depositum på kr. 1.500,- (på nogen rejser er depositum på kr. 2.000,-)

Tilmeldingen er først gyldig og bindende, når depositum er modtaget.

Senest to uger før turens afrejse udsendes et infobrev, der indeholder praktiske oplysninger vedrørende rejsen.

Opkrævning af restbeløb sendes ud ca. ni uger før afrejse. 

Indbetales restbeløbet ikke rettidigt, kan VIRTU TRAVEL betragte rejsen som afbestilt.

Har man overført depositum, og herefter melder afbud, er dette beløb tabt. Melder man afbud, efter man har overført restbeløbet, forbeholder VIRTU TRAVEL sig ret til at beholde hele rejsens pris.

VIRTU TRAVEL forbeholder sig ligeledes ret til at aflyse rejsen, hvis der ikke opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Ved aflysning vil der omgående, og senest 40 dage før afrejsen, blive givet skriftlig besked herom samt fuld tilbagebetaling af indbetalt rejsebeløb.

Hvis pas ikke er i orden og gyldigt, hvis rejsedeltageren ikke møder op på angivet tid og sted ved rejsens begyndelse i lufthavnen, kan rejsedeltageren ikke få rejsens pris refunderet. Har rejsedeltageren ikke oplyst korrekt navn ved tilmeldingen og bliver afvist i lufthavnen som følge heraf, hæfter rejsedeltageren selv for en ny fly-billet.

VIRTU TRAVEL forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation.

Såfremt der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, naturkatastrofer, epidemier, økonomiske krak m.v., der forhindrer den planlagt rejse, forbeholder VIRTU TRAVEL sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne. Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, må rejsedeltageren selv dække de allerede afholdte udgifter samt udgifter til ophold, hjemtransport m.v.

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor VIRTU TRAVEL personale på rejsen. Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være VIRTU TRAVEL i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.

Bagageansvar: Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagagen bliver tjekket ind i lufthavnen. Evt. beskadiget bagage erstattes ikke. Evt. beskadiget cykel under transporten eller på sig selv under cykelturen erstattes ikke af VIRTU TRAVEL, ej heller tyveri af cykel eller bagage. Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.

Der er i rejsens pris ikke inkluderet afbestillings- og rejseforsikring. Dette kan tegnes gennem f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

VIRTU TRAVEL er medlem af rejsegarantifonden nr. 2645